KERKDIENST / MUZIEK / AVONDMAAL / KIDS / COLLECTE

OP ZONDAG

Kerkdienst
Op zondagmorgen houden wij om 10:30 uur een dienst in ons kerkgebouw in Mijdrecht. In de kerk maken we muziek en is er tijd om te bidden. Tijdens de preek krijg je handreikingen om het verhaal van de bijbel praktisch naar jouw leven te vertalen. Na de dienst drinken we samen koffie.

Klik hier om een kerkdienst terug te luisteren.

Muziek
Muziek neemt een belangrijke plaats in tijdens onze diensten. Met elkaar zingen we  liederen om God te aanbidden. Vaak worden we daarbij begeleid door een of meerder muzikanten, maar soms ook door opgenomen muziek. Wat we zingen hangt af van het thema van de dienst en de stijl van de muzikanten die de aanbidding leiden. Liedteksten worden altijd weergegeven op de beamer.

Muzikanten gevraagd

De Veenhartkerk is voortdurend op zoek naar muzikanten en zangers voor de kerkdiensten. Heb je interesse, neem dan contact op met Angela Strubbe.

Avondmaal
Ongeveer één keer per maand vieren we met elkaar het avondmaal. Iedereen die dit wil is van harte welkom om hieraan deel te nemen. Voor mensen die niet kunnen of willen meedoen, liggen er kaartjes met gebedssuggesties op de stoelen.


Collecte
Gods liefde roept ook liefde op in ons. Daarom willen we niet alleen ontvangen, maar ook delen. Tijdens onze samenkomsten zamelen wij geld in om anderen te helpen. Iedere maand selecteren wij een ander goed doel. Vaak heeft dit een directe link met de Ronde Venen of een van onze gemeenteleden.

Het is ook mogelijk een gift over te maken naar de Diaconie. Rek. nr. NL82 TRIO 0391 0964 51 o.v.v. het desbetreffende doel.

Kids
Jezus roept in de Bijbel op om kinderen tot hem te laten komen. Daarom vinden we het in de Veenhartkerk belangrijk om ook onze kinderen mee te nemen naar Jezus toe, op een manier die zij begrijpen. Na een gezamenlijke opening van de dienst, zijn de kinderen daarom welkom bij  hun eigen programma. Tegen het einde van de dienst keren zij terug in de kerk en sluiten we met elkaar weer af.

Er zijn drie groepen:

De Veenhartkruimels – 0 tot 4 jaar. Achterin het kerkgebouw hebben zij hun eigen ruimte waar zij rustig kunnen slapen, spelen en kleuren.

De Veenhartkids – groep 1 t/m 4. Op een interactieve en enthousiaste manier maken de kinderen tijdens hun programma kennis met het geloof, de bijbel en Jezus.

De Veenhartkanjers – groep 5 t/m 8. Eens per twee weken gaan de kinderen hier samen op ontdekkingstocht naar wie God is en wat het betekent om Jezus te volgen.