Feest van het Koninkrijk

In het Onze Vader leert Jezus ons vurig bidden om de komst van Gods Koninkrijk op aarde. En Hij zendt ons uit om het te verkondigen. Maar hoe zit het nou met dat Koninkrijk – is het al aangebroken, of komt het nog? Hoe raakt het aan thema’s als gerechtigheid, duurzaamheid, genezing, bevrijding, vergeving, en het verstaan van Gods stem? En wat betekent het voor ons gemeente-zijn?

Feest van het Koninkrijk neemt je mee op een ontdekkingstocht.

Week 1

‘Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden’
God is onze Vader en wij bidden als zijn geliefde dochters en zonen

Week 2

‘Laat uw Koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel’
God maakt zijn schepping heel en wij worden betrokken in die heelmaking

Week 3

‘Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben’
God brengt recht en nodigt ons uit om een gemeenschap van gerechtigheidte zijn

Week 4

‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is’
Wij mogen leven in vrijheid – als vergeven mensen die ook elkaar vergeven

Week 5

‘En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze’
God bevrijdt en nodigt ons uit om een bevrijdende gemeenschap zijn

Week 6

‘Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen’
God maakt het waar en Hij nodigt ons uit om te leven vanuit zijn toekomst