TIENERS / VEENHARTFILM / ONTDEK / KIDS / COLLECTE / EXPO / DUURZAAM

ELKE DAG

De Veenhartkerk is niet alleen een kerk voor de zondag. Juist ook op andere momenten willen we elkaar en onze omgeving ontmoeten en met elkaar optrekken.

Introductiecursus
Wil je graag lid worden van de Veenhartkerk? Volg dan de introductiecursus! Tijdens deze cursus leer je wat de Veenhartkerk is en waar de Veenhartkerk voor wil gaan. De cursus is vrijblijvend: je kunt na de cursus besluiten lid te worden of er van af te zien. Voor vragen of aanmelden voor de cursus, neem contact op met Marten (0646487659 of martenvanbenthem@veenhartkerk.nl).

De eerstkomende cursus zal plaatsvinden in juni:

  • Start: Woensdag 5 juni
  • Woensdag 12 juni
  • Woensdag 19 juni
  • Woensdag 26 juni

Tieners
De tieners binnen de kerk hebben hun eigen kring: X-point. X-point is er voor jongeren die hun geloof verder willen ontwikkelen en verdiepen. Tijdens de kringavond bespreken we actuele maatschappelijke dilemma’s en geloofsvraagstukken om zo samen toe te werken naar een eigen keuze voor Jezus. Natuurlijk is er daarnaast ook tijd voor ontmoeting en ontspanning.

Exposities
De Veenhartkerk organiseert regelmatig een KunstExpo in haar kerkgebouw en biedt daarmee plaatselijke kunstenaars een podium. Er hebben al diverse fotografie- en kunstexposities plaatsgevonden, met wisselende thema’s.

Interesse in exposeren in de Veenhartkerk?

Kringen
Gemiddeld twee keer per maand komen we samen in kringen, waar we ons geloof met elkaar kunnen leven en onze liefde voor elkaar handen en voeten kunnen geven. Dit doen we onder meer door Bijbellezen, overdenken, zorg dragen, bidden, praten, delen, lachen en huilen. Een kring bestaat meestal uit een vaste groep van zo’n 10 personen. Waar het kan proberen we in de kringen aan te sluiten op het jaarthema.

Klik hier voor meer info over het jaarthema.

Alpha cursus
De Alpha cursus is een kennismaking met het christelijk geloof, bedoeld voor mensen die niet bekend zijn met kerk en geloof of op dat gebied een keer helemaal opnieuw willen beginnen. Acht woensdagavonden en één zaterdag gaan we samen pratend, denkend, luisterend en ervarend op zoek gaan naar God.

Als je meer informatie wilt over de Alpha cursus, of je wilt je aanmelden, neem dan contact op met Marten van Benthem.

Duurzame kerk
De Bijbel draagt ons op een krachtige en indringende manier op om ‘recht te doen’ en te zorgen voor bescherming van de zwakken en het zwakke. Wij willen als kerk daarom een duurzaam leefmilieu bevorderen, om daarmee iets te laten zien van de vernieuwing van de aarde die wij uiteindelijk verwachten. Daar geven we op verschillende manieren invulling aan. Zo zijn wij sinds 2013 een Fairtrade kerk en kopen we alleen nog maar Fairtrade producten in.

De Veenhartkerk is ook overgestapt naar een duurzame bank en verzekeraar, omdat wij vinden dat we ook daarmee verschil kunnen maken.

Veenhartfilm
Het samen kijken van een goede film is een heel geschikte manier om na te denken en in gesprek te gaan over de verschillende grote vragen van het leven. Als Veenhartfilmteam organiseren we dan ook regelmatig activiteiten die te maken hebben met film. Om zo op een uitdagende manier met zingeving en religie bezig te zijn.

Twee keer per jaar (in maart en november) organiseren we de Veenhartfilmmaand. Een maand lang draait er iedere vrijdagavond een inspirerende of spraakmakende film op het grote scherm in de Veenhartkerk. Iedereen is van harte welkom om mee te kijken. In de voorjaars- en herfstvakantie draaien we een film speciaal voor kinderen – de Veenhartfamiliefilm. Je bent van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.


Voor mensen die meer willen is er daarnaast ook een Veenhartfilmclub. Een kleine groep filmliefhebbers komt regelmatig bij elkaar om een film te kijken die is uitgezocht door een van de bezoekers. Na de film praten zij hier uitgebreid over door.

Schrijf je hier in om via de mail op te de hoogte te blijven.

Kerk voor de omgeving
Als Veenhartkerk willen we vol van Jezus onze omgeving omarmen. Onze leden doen dit op verschillende manieren, bijvoorbeeld door zich in te zetten voor de Voedselbank, voor vluchtelingen of in de wijk. Als Veenhartkerk collecteren we elke zondag voor een goed doel, en geven wij bloemen aan iemand uit De Ronde Venen, die we willen bemoedigen, motiveren of bedanken. Daarnaast nemen wij deel aan het Diaconaal Platform De Ronde Venen. Hier kunnen mensen terecht die hulp nodig hebben.