Kerkdienst
Op zondagmorgen houden wij om 10:30 uur een dienst in ons kerkgebouw in Mijdrecht. In de kerk maken we muziek en is er tijd om te bidden. Tijdens de preek krijg je handreikingen om het verhaal van de bijbel praktisch naar jouw leven te vertalen. Na de dienst drinken we samen koffie.

Muziek
Muziek neemt een belangrijke plaats in tijdens onze diensten. Met elkaar zingen we liederen om God te aanbidden. Vaak worden we daarbij begeleid door een of meerder muzikanten, maar soms ook door opgenomen muziek. Liedteksten worden altijd weergegeven op de beamer.

Muzikanten gezocht!

De Veenhartkerk is op zoek naar muzikanten en zangers voor de kerkdiensten. Heb je interesse, neem dan contact op met Gerbram Heek, tel. 0297-284711 of mail gerbramheek@veenhartkerk.nl