Jan-Peter Kruiger

10 november 2019 – Thema: Hoe dan? Hoe komt Jezus nieuwe wereld?
Jij gelooft in God toch?
Gaat hij nog wat doen?
Laat hij de mensen maar omkomen in koelwagens?
Zelfs kerken beschermd hij niet tegen terroristische aanslagen.
Precies zo vroegen de mensen rondom Jezus zich af: Als de messias komt zou er toch een grote verandering komen?
De soldaten oefenen terreur uit, meisjes zijn niet veilig.
Jezus doet er niets tegen! De fans van Jezus missen de uitvoering van de strakke taal van zijn voorloper Johannes de Doper. Die nam als boeteprediker geen blad voor zijn mond. Dat beloofd wat!
“De bijl ligt bij de wortel van de boom.”
De farizeeën en bijbelgeleerden spreken de Messias glashard tegen zonder enig gevolg. Geen bijlslag, geen gehak. Bij Jezus Geen spaanders.
Bewapende Jezus zijn volgelingen maar. Helaas lijkt hij zelfs geen trek te hebben in een politieke carrière. De dagelijkse struggle for life is onveranderd.

Jij gelooft in God toch?
Gaat hij nog wat doen?
Laat hij de mensen maar omkomen in koelwagens?
Zelfs kerken beschermd hij niet tegen terroristische aanslagen.
Precies zo vroegen de mensen rondom Jezus zich af: Als de messias komt zou er toch een grote verandering komen?
De soldaten oefenen terreur uit, meisjes zijn niet veilig.
Jezus doet er niets tegen! De fans van Jezus missen de uitvoering van de strakke taal van zijn voorloper Johannes de Doper. Die nam als boeteprediker geen blad voor zijn mond. Dat beloofd wat!
“De bijl ligt bij de wortel van de boom.”
De farizeeën en bijbelgeleerden spreken de Messias glashard tegen zonder enig gevolg. Geen bijlslag, geen gehak. Bij Jezus Geen spaanders.
Bewapende Jezus zijn volgelingen maar. Helaas lijkt hij zelfs geen trek te hebben in een politieke carrière. De dagelijkse struggle for life is onveranderd.

N.a.v. Matteüs 13: 24-30 en 36-43 – Gelijkenis van het graan en het onkruid